MOSKOVSKIY ESHELON vs MOLOTOBOYTSY

19-06-2021 14:00
The 1st Match Day

Player statistic

    07:11 GOAL Denis Ismagilov
    07:11 ASSISTS Maxim Repin
Vasiliy Doronin GOAL 11:07    
Dmitriy Kotov ASSISTS 11:07    
    12:12 GOAL Igor Kamenshikov
    12:12 ASSISTS Vyacheslav Shuvalov
Dmitriy Kotov GOAL 14:10    
Ivan Isaev ASSISTS 14:10    
    12:01 GOAL Andrei Panchuk
    12:01 ASSISTS Maxim Repin
    27:39 GOAL Andrei Panchuk
    27:39 ASSISTS Denis Ismagilov
Dmitriy Kotov GOAL 29:34    
Alexander Lyubimov ASSISTS 29:34