MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

27-06-2021 13:00
The 4th Match Day

Player statistic

Dmitriy Kotov GOAL 01:03    
Alexander Lyubimov ASSISTS 01:03    
Ivan Isaev GOAL 03:37    
Dmitriy Kotov ASSISTS 03:37    
Dmitriy Kotov GOAL 06:58    
Anatoliy Prus ASSISTS 06:58    
Damir Khairetdinov FOUL 10:23    
    10:23 GOAL Nikita Kacedym
    13:01 GOAL Sergey Gaskov
Dmitriy Kotov GOAL 14:24    
Ivan Isaev ASSISTS 14:24    
    15:04 GOAL Andrei Mesheryakov
    15:04 ASSISTS Sergey Gaskov
Dmitriy Kotov FOUL 15:59    
    16:21 GOAL Stemke Reyngold
    16:21 ASSISTS Nikita Kacedym
    17:53 GOAL Andrei Mesheryakov
    17:53 ASSISTS Sergey Gaskov
Dmitriy Kotov FOUL 22:40    
Vasiliy Doronin GOAL 24:07    
Dmitriy Kotov ASSISTS 24:07    
Dmitriy Kotov FOUL 26:08    
    26:29 GOAL Ilya Ostrovskiy
    26:29 ASSISTS Stemke Reyngold
Damir Khairetdinov GOAL 26:48    
Ivan Isaev ASSISTS 26:48    
    28:40 YC Sergey Gaskov

Additional information

SportrecsID
i7EKDOaRNBFP8f339iyouA