MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

26-06-2021 14:00
The 8th Match Day

Player statistic

    04:31 GOAL Andrei Mesheryakov
    04:31 ASSISTS Mikhail Milekhin
    06:45 GOAL Sergey Gaskov
    06:45 ASSISTS Andrei Mesheryakov
Damir Khairetdinov GOAL 07:03    
Vasiliy Doronin ASSISTS 07:03    
    08:05 GOAL Sergey Gaskov
    08:05 ASSISTS Mikhail Milekhin
Dmitriy Kotov GOAL 10:59    
Vasiliy Doronin ASSISTS 10:59    
Vasiliy Doronin GOAL 15:56    
Dmitriy Kotov ASSISTS 15:56    
    17:18 GOAL Stemke Reyngold
    17:51 FOUL Stemke Reyngold
Vasiliy Doronin GOAL 17:51    
Vasiliy Doronin FOUL 21:30    
    21:30 GOAL Andrei Mesheryakov
Damir Khairetdinov GOAL 24:57    
Alexander Lyubimov ASSISTS 24:57    
    25:57 FOUL Mikhail Milekhin
Vasiliy Doronin GOAL 25:57    
    27:00 GOAL Egor Sivalnev
    27:00 ASSISTS Andrei Mesheryakov
    27:46 GOAL Mikhail Milekhin
    27:46 ASSISTS Ilya Ostrovskiy

Additional information

SportrecsID
7Fb-6s0cb8_18pJm6C7_0Q