MOSKOVSKIY ESHELON vs KUZNYA

24-06-2021 18:00
The 6th Match Day

Player statistic

Vasiliy Doronin GOAL 02:01    
Alexander Lyubimov ASSISTS 02:01    
Alexander Lyubimov GOAL 10:25    
Vasiliy Doronin ASSISTS 10:25    
    17:57 GOAL Aleksey Kuznetsov
    17:57 ASSISTS Egor Seranov
    20:46 GOAL Ilya Seregin
    20:46 ASSISTS Sergey Melnikov
Georgiy Velchinskiy GOAL 21:59    
Anatoliy Prus ASSISTS 21:59    
    28:48 GOAL Ilya Seregin
    28:48 ASSISTS Sergey Melnikov
    29:56 GOAL Aleksey Kuznetsov
    29:56 ASSISTS Andrei Gerasimov

Additional information

SportrecsID
B8ca3qGzNPw6Er-uxKlFcg