MOSKOVSKIY ESHELON vs KUZNYA

26-06-2021 18:00
The 8th Match Day

Player statistic

Alexander Lyubimov GOAL 04:53    
Georgiy Velchinskiy ASSIST 04:53    
Dmitriy Kotov GOAL 07:01    
Vasiliy Doronin ASSIST 07:01    
Ivan Isaev GOAL 14:00    
Vasiliy Doronin ASSIST 14:00    
    14:22 GOAL Georgiy Badalyan
    14:22 ASSIST Sergey Melnikov
    14:45 GOAL Ilya Seregin
    14:45 ASSIST Georgiy Badalyan
Georgiy Velchinskiy GOAL 15:08    
Damir Khairetdinov ASSIST 15:08    
Georgiy Velchinskiy GOAL 20:53    
Dmitriy Kotov ASSIST 20:53    
    24:04 GOAL Sergey Melnikov
    24:04 ASSIST Andrei Gerasimov
Georgiy Velchinskiy GOAL 27:08    
Dmitriy Kotov ASSIST 27:08    
Ivan Isaev GOAL 29:44    
Georgiy Velchinskiy ASSIST 29:44