MOSKOVSKIY ESHELON vs FERRUM

19-06-2021 18:00
The 1st Match Day

Player statistic

Vasiliy Doronin GOAL 03:38    
Ivan Isaev ASSIST 03:38    
Alexander Lyubimov GOAL 05:03    
Vasiliy Doronin RC 06:50    
Dmitriy Kotov GOAL 10:43    
Georgiy Velchinskiy ASSIST 10:43    
    14:12 GOAL Bulat Baikeev
    14:12 ASSIST Ivan Gromov
    21:42 GOAL Evgeniy Nechaev
    21:42 ASSIST Vladislav Shiryaev