MOSKOVSKIY ESHELON vs FERRUM

29-06-2021 11:00
The 10th Match Day

Player statistic

    04:25 GOAL Bulat Baikeev
    04:25 ASSISTS Evgeniy Nechaev
Alexander Lyubimov FOUL 05:13    
Vasiliy Doronin FOUL 06:30    
    06:30 GOAL Ilya Bobko
Vasiliy Doronin GOAL 12:40    
Damir Khairetdinov ASSISTS 12:40    
Damir Khairetdinov GOAL 15:44    
Dmitriy Kotov ASSISTS 15:44    
Dmitriy Kotov FOUL 15:49    
    15:49 GOAL Bulat Baikeev
    19:07 GOAL Bulat Baikeev
    19:07 ASSISTS Vladislav Shiryaev
    19:47 GOAL Evgeniy Nechaev
    19:47 ASSISTS Vladislav Shiryaev
    24:16 FOUL Ilya Bobko
    26:04 GOAL Ilya Bobko
    26:04 ASSISTS Vladislav Shiryaev
Anatoliy Prus GOAL 29:04    
Alexander Lyubimov ASSISTS 29:04    

Additional information

SportrecsID
ekWaHXDlUz6Smiyea59vKg