MOSKOVSKIY ESHELON vs FERRUM

23-06-2021 08:00
The 5th Match Day

Player statistic

Georgiy Velchinskiy GOAL 17:59    
Ivan Isaev ASSISTS 17:59    
Dmitriy Kotov GOAL 19:32    
Georgiy Velchinskiy ASSISTS 19:32    
    23:26 GOAL Ilya Bobko
    23:26 ASSISTS Ivan Gromov
Dmitriy Kotov YC 24:36    
Ivan Isaev GOAL 27:13    
Anatoliy Prus ASSISTS 27:13    
Georgiy Velchinskiy GOAL 28:26    
Ivan Isaev ASSISTS 28:26    
    29:40 GOAL Valery Vasiliev
    29:40 ASSISTS Ilya Bobko