MOSKOVSKIY ESHELON vs BELSK

20-06-2021 13:00
The 2nd Match Day

Player statistic

Vasiliy Doronin GOAL 03:36    
Anatoliy Prus ASSIST 03:36    
    03:58 GOAL Egor Feofanov
    03:58 ASSIST Mikhail Syroezhkin
Vasiliy Doronin GOAL 04:20    
Georgiy Velchinskiy ASSIST 04:20    
    10:51 GOAL Mikhail Syroezhkin
    10:51 ASSIST Semen Garshin
Vasiliy Doronin GOAL 13:36    
Ivan Isaev ASSIST 13:36    
    15:15 GOAL Andrei Chvanchikov
    15:15 ASSIST Egor Feofanov
Alexander Lyubimov FOUL 17:30    
Vasiliy Doronin GOAL 19:29    
Ivan Isaev ASSIST 19:29    
Alexander Lyubimov FOUL 21:37    
    22:05 FOUL Mikhail Syroezhkin
    24:08 GOAL Mikhail Syroezhkin
    24:08 ASSIST Egor Feofanov
    24:58 GOAL Egor Feofanov
    24:58 ASSIST Semen Garshin
    28:38 GOAL Egor Feofanov
    28:38 ASSIST Mikhail Syroezhkin
    28:53 GOAL Mikhail Syroezhkin
    28:53 ASSIST Aleksandr Akhramovich