MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

23-06-2021 11:00
The 5th Match Day

Player statistic

    01:52 GOAL Dmitriy Kotov
    01:52 ASSISTS Ivan Isaev
    03:07 FOUL Dmitriy Kotov
Denis Ismagilov GOAL 04:34    
Vyacheslav Shuvalov ASSISTS 04:34    
Vyacheslav Shuvalov GOAL 05:39    
Andrei Panchuk ASSISTS 05:39    
    10:23 GOAL Georgiy Velchinskiy
    10:23 ASSISTS Ivan Isaev
Vyacheslav Shuvalov GOAL 10:38    
Andrei Panchuk ASSISTS 10:38    
    14:47 GOAL Dmitriy Kotov
    14:47 ASSISTS Georgiy Velchinskiy
Andrei Panchuk GOAL 14:58    
Vyacheslav Shuvalov ASSISTS 14:58    
    16:13 GOAL Ivan Isaev
    16:13 ASSISTS Dmitriy Kotov
    17:45 GOAL Dmitriy Kotov
    17:45 ASSISTS Ivan Isaev
    21:03 GOAL Anatoliy Prus
    21:03 ASSISTS Georgiy Velchinskiy
Andrei Panchuk GOAL 22:38    
Denis Ismagilov ASSISTS 22:38