MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

30-06-2021 12:00
The 11th Match Day

Player statistic

    03:49 YC Dmitriy Kotov
    03:55 FOUL Ivan Isaev
    05:11 GOAL Alexander Lyubimov
    05:11 ASSIST Damir Khairetdinov
Grigoriy Koryazhin GOAL 06:52    
Denis Ismagilov ASSIST 06:52    
    08:33 GOAL Alexander Lyubimov
    08:33 ASSIST Ivan Isaev
Andrei Panchuk GOAL 08:58    
Arsen Ramazanov ASSIST 08:58    
Arsen Ramazanov FOUL 09:50    
    10:48 GOAL Damir Khairetdinov
    10:48 ASSIST Dmitriy Kotov
    11:43 GOAL Dmitriy Kotov
    11:43 ASSIST Damir Khairetdinov
    15:31 GOAL Ivan Isaev
    15:31 ASSIST Damir Khairetdinov
Grigoriy Koryazhin FOUL 16:44    
    16:44 GOAL Ivan Isaev
Maxim Repin GOAL 22:53    
Maxim Repin ASSIST 22:53    
    23:36 GOAL Ivan Isaev
    23:36 ASSIST Anatoliy Prus