MOLOTOBOYTSY vs BELSK

26-06-2021 11:00
The 8th Match Day

Player statistic

    00:27 GOAL Egor Feofanov
    00:27 ASSISTS Mikhail Syroezhkin
    08:07 GOAL Andrei Chvanchikov
    08:07 ASSISTS Nikita Pozdnyakov
Igor Kamenshikov GOAL 19:40    
Denis Ismagilov ASSISTS 19:40    
Grigoriy Koryazhin GOAL 19:58    
Igor Kamenshikov ASSISTS 19:58    
Andrei Panchuk GOAL 20:58    
Grigoriy Koryazhin ASSISTS 20:58    
    22:01 GOAL Egor Feofanov
    22:01 ASSISTS Ilya Kuzikov
    22:43 GOAL Mikhail Syroezhkin
    24:18 FOUL Nikita Pozdnyakov
Igor Kamenshikov YC 25:43    
Vyacheslav Shuvalov YC 27:37    

Additional information

SportrecsID
8MvpVCPZ-b2M8antQS-FsA