LEDIANYE VOINY vs URALETS

30-06-2021 19:00
The 11th Match Day

Player statistic

    06:02 GOAL Eugeniy Kostin
    06:02 ASSISTS Andrei Tarasov
    09:20 GOAL Pavel Podluboshnov
    09:20 ASSISTS Anton Borko
    09:56 GOAL Pavel Podluboshnov
    09:56 ASSISTS Anton Borko
Stemke Reyngold GOAL 11:21    
Andrei Mesheryakov ASSISTS 11:21    
    11:35 GOAL Vladimir Kalugin
    11:35 ASSISTS Pavel Podluboshnov
Sergey Gaskov FOUL 12:52    
    12:52 GOAL Pavel Podluboshnov
    13:40 GOAL Eugeniy Kostin
    13:40 ASSISTS Pavel Podluboshnov
    15:07 GOAL Aleksey Kudreman
    15:07 ASSISTS Andrei Tarasov
    15:52 FOUL Grigoriy Kolupaev
    23:09 GOAL Eugeniy Kostin
    23:09 ASSISTS Anton Borko
    24:54 GOAL Andrei Tarasov
    24:54 ASSISTS Eugeniy Kostin

Additional information

SportrecsID
BimcGCU8_0ARWZCzk1gGNw