LEDIANYE VOINY vs MOSKOVSKIY ESHELON

01-07-2021 18:00
The 12th Match Day

Player statistic

Andrei Mesheryakov GOAL 01:29    
Mikhail Milekhin ASSISTS 01:29    
    06:50 GOAL Vasiliy Doronin
    06:50 ASSISTS Dmitriy Kotov
Mikhail Milekhin GOAL 08:33    
Egor Sivalnev ASSISTS 08:33    
Andrei Mesheryakov GOAL 09:36    
Sergey Gaskov ASSISTS 09:36    
    10:30 GOAL Ivan Isaev
Jan Kacedym GOAL 12:43    
Mikhail Milekhin ASSISTS 12:43    
Jan Kacedym FOUL 13:30    
    13:30 GOAL Dmitriy Kotov
    15:47 FOUL Dmitriy Kotov
Egor Sivalnev FOUL 17:38    
    18:35 GOAL Dmitriy Kotov
    18:35 ASSISTS Ivan Isaev
Ilya Ostrovskiy GOAL 28:14    
Andrei Mesheryakov GOAL 28:14    
    28:40 GOAL Dmitriy Kotov
    28:40 ASSISTS Damir Khairetdinov

Additional information

SportrecsID
5DWDlvxWtO6JU-TQT0_AlA