LEDIANYE VOINY vs FERRUM

28-06-2021 19:00
The 9th Match Day

Player statistic

Sergey Gaskov GOAL 03:25    
Stemke Reyngold ASSISTS 03:25    
    04:06 FOUL Vladislav Shiryaev
Sergey Gaskov FOUL 04:52    
    08:43 GOAL Evgeniy Nechaev
    08:43 ASSISTS Bulat Baikeev
    10:35 GOAL Ilya Bobko
    10:35 ASSISTS Vladislav Shiryaev
    11:12 FOUL Bulat Baikeev
    14:51 FOUL Evgeniy Nechaev
Stemke Reyngold GOAL 23:33    
Jan Kacedym ASSISTS 23:33    
Jan Kacedym FOUL 28:02    
    28:02 GOAL Ivan Gromov
    29:50 GOAL Vladislav Shiryaev
    29:50 ASSISTS Ivan Gromov

Additional information

SportrecsID
pAbZPIhrwIo5-K4SswQ2qA