KUZNYA vs MOSKOVSKIY ESHELON

19-06-2021 17:00
The 1st Match Day

Player statistic

    05:37 GOAL Dmitriy Kotov
    05:37 ASSIST Anatoliy Prus
Sergey Melnikov GOAL 07:54    
Andrei Gerasimov ASSIST 07:54    
Sergey Melnikov GOAL 09:44    
    10:54 GOAL Anatoliy Prus
    10:54 ASSIST Dmitriy Kotov
Sergey Melnikov GOAL 15:04    
Georgiy Badalyan ASSIST 15:04    
    17:25 GOAL Vasiliy Doronin
    17:25 ASSIST Alexander Lyubimov
    17:59 GOAL Anatoliy Prus
    17:59 ASSIST Dmitriy Kotov
Egor Seranov GOAL 19:10    
Georgiy Badalyan ASSIST 19:10    
    19:26 GOAL Vasiliy Doronin
    19:26 ASSIST Georgiy Velchinskiy
    21:56 GOAL Anatoliy Prus
    21:56 ASSIST Ivan Isaev
    23:48 FOUL Vasiliy Doronin