KUZNYA vs MOSKOVSKIY ESHELON

07-07-2021 17:00
The 15th Match Day

Player statistic

    01:25 GOAL Dmitriy Kotov
    01:25 ASSISTS Vasiliy Doronin
Georgiy Badalyan GOAL 01:42    
Sergey Melnikov ASSISTS 01:42    
    02:57 FOUL Dmitriy Kotov
Andrei Gerasimov GOAL 02:57    
    03:53 GOAL Dmitriy Kotov
    03:53 ASSISTS Ivan Isaev
    06:18 GOAL Damir Khairetdinov
    06:18 ASSISTS Ivan Isaev
Georgiy Badalyan GOAL 07:54    
Ilya Seregin ASSISTS 07:54    
Sergey Melnikov GOAL 10:36    
Georgiy Badalyan ASSISTS 10:36    
Ilya Seregin FOUL 11:55    
    11:55 GOAL Vasiliy Doronin
    16:01 GOAL Vasiliy Doronin
    16:01 ASSISTS Ivan Isaev
Georgiy Badalyan GOAL 19:16    
Ilya Seregin ASSISTS 19:16    
    21:15 YC Dmitriy Kotov
    23:16 GOAL Anatoliy Prus
    23:16 ASSISTS Ivan Isaev
    27:18 GOAL Anatoliy Prus
    27:18 ASSISTS Damir Khairetdinov
Ilya Seregin GOAL 27:56    
Andrei Gerasimov ASSISTS 27:56    
Georgiy Badalyan GOAL 29:49    
Andrei Gerasimov ASSISTS 29:49