KUZNYA vs MOLOTOBOYTSY

01-07-2021 11:00
The 12th Match Day

Player statistic

Sergey Melnikov GOAL 04:14    
Andrei Gerasimov ASSIST 04:14    
    08:25 GOAL Igor Kamenshikov
    08:25 ASSIST Denis Ismagilov
Aleksey Kuznetsov GOAL 09:49    
Georgiy Badalyan ASSIST 09:49    
Andrei Gerasimov GOAL 11:13    
Aleksey Kuznetsov ASSIST 11:13    
    12:55 GOAL Maxim Repin
    12:55 ASSIST Vyacheslav Shuvalov
Andrei Gerasimov GOAL 14:06    
Georgiy Badalyan ASSIST 14:06    
Evgeniy Babitskiy GOAL 16:20    
Andrei Gerasimov ASSIST 16:20    
Georgiy Badalyan GOAL 17:09    
Sergey Melnikov ASSIST 17:09    
Evgeniy Babitskiy GOAL 20:29    
Aleksey Kuznetsov ASSIST 20:29    
    24:06 GOAL Denis Ismagilov
    24:06 ASSIST Igor Kamenshikov
    26:46 GOAL Denis Ismagilov
    26:46 ASSIST Andrei Panchuk
    29:36 FOUL Vyacheslav Shuvalov
Georgiy Badalyan GOAL 29:36