KUZNYA vs LEDIANYE VOINY

20-06-2021 14:00
The 2nd Match Day

Player statistic

Andrei Gerasimov FOUL 00:47    
Sergey Melnikov GOAL 00:58    
Egor Seranov ASSIST 00:58    
Ilya Seregin GOAL 03:44    
Andrei Gerasimov ASSIST 03:44    
Andrei Gerasimov GOAL 09:15    
Aleksey Kuznetsov ASSIST 09:15    
Andrei Gerasimov GOAL 11:11    
Georgiy Badalyan ASSIST 11:11    
Aleksey Kuznetsov GOAL 16:22    
Georgiy Badalyan ASSIST 16:22    
    16:50 GOAL Ilya Olenkin
    16:50 ASSIST Danil Mikalaunas
    18:21 GOAL Ilya Olenkin
    18:21 ASSIST Andrei Mesheryakov
Aleksey Kuznetsov GOAL 24:04    
Andrei Gerasimov ASSIST 24:04    
Andrei Gerasimov GOAL 24:27    
Georgiy Badalyan ASSIST 24:27