KUZNYA vs LEDIANYE VOINY

29-06-2021 15:00
The 10th Match Day

Player statistic

Sergey Melnikov GOAL 08:35    
Andrei Gerasimov ASSIST 08:35    
    09:47 GOAL Mikhail Milekhin
    09:47 ASSIST Sergey Gaskov
    12:15 GOAL Sergey Gaskov
    12:15 ASSIST Aleksey Gusev
Sergey Melnikov FOUL 13:33    
    13:51 GOAL Mikhail Milekhin
    13:51 ASSIST Andrei Mesheryakov
    14:05 GOAL Mikhail Milekhin
    14:05 ASSIST Aleksey Gusev
Georgiy Badalyan GOAL 15:05    
Sergey Melnikov ASSIST 15:05    
Egor Seranov GOAL 16:33    
Andrei Gerasimov ASSIST 16:33    
Andrei Gerasimov GOAL 19:24    
Sergey Melnikov ASSIST 19:24    
Sergey Melnikov GOAL 21:09    
Andrei Gerasimov ASSIST 21:09    
Georgiy Badalyan GOAL 24:48    
Egor Seranov ASSIST 24:48    
    26:10 GOAL Nikita Kacedym
    26:10 ASSIST Mikhail Milekhin
    29:18 GOAL Aleksey Gusev
    29:18 ASSIST Nikita Kacedym