KUZNYA vs LEDIANYE VOINY

26-06-2021 16:00
The 8th Match Day

Player statistic

Sergey Melnikov GOAL 00:57    
Georgiy Badalyan ASSIST 00:57    
    06:14 FOUL Stemke Reyngold
    00:41 GOAL Mikhail Milekhin
    00:41 ASSIST Ilya Ostrovskiy
Georgiy Badalyan FOUL 01:51    
Georgiy Badalyan GOAL 12:49    
Evgeniy Babitskiy ASSIST 12:49    
    17:52 GOAL Sergey Gaskov
    17:52 ASSIST Stemke Reyngold
    22:06 FOUL Sergey Gaskov
    22:20 GOAL Sergey Gaskov
    22:20 ASSIST Stemke Reyngold
Evgeniy Babitskiy FOUL 22:38    
    25:19 GOAL Stemke Reyngold
    25:19 ASSIST Sergey Gaskov
    26:36 GOAL Andrei Mesheryakov
    26:36 ASSIST Sergey Gaskov
Sergey Melnikov GOAL 27:36    
Evgeniy Babitskiy ASSIST 27:36    
    28:20 GOAL Mikhail Milekhin
    28:20 ASSIST Stemke Reyngold
    28:13 GOAL Ilya Ostrovskiy
    28:13 ASSIST Sergey Gaskov