KUZNYA vs BELSK

27-06-2021 16:00
The 4th Match Day

Player statistic

    05:45 GOAL Andrei Chvanchikov
    05:45 ASSISTS Egor Feofanov
Georgiy Badalyan GOAL 14:47    
Evgeniy Babitskiy ASSISTS 14:47    
Aleksey Kuznetsov FOUL 17:20    
    17:20 YC Nikita Pozdnyakov
    18:10 GOAL Semen Garshin
    18:10 ASSISTS Aleksandr Akhramovich
    20:28 FOUL Mikhail Syroezhkin
Sergey Melnikov GOAL 20:28    
    21:23 GOAL Nikita Pozdnyakov
    21:23 ASSISTS Egor Feofanov
    22:22 GOAL Andrei Chvanchikov
    22:22 ASSISTS Aleksandr Akhramovich
Ivan Musatov YC 22:22    
Georgiy Badalyan GOAL 22:48    
Sergey Melnikov GOAL 22:48    
Evgeniy Babitskiy FOUL 24:07    
    27:55 GOAL Nikita Pozdnyakov
    27:55 ASSISTS Andrei Chvanchikov
Andrei Gerasimov FOUL 28:25    

Additional information

SportrecsID
dT57l2hlMVzKpAGyNsP-EA