FERRUM vs MOSKOVSKIY ESHELON

25-06-2021 15:00
The 7th Match Day

Player statistic

Bulat Baikeev GOAL 00:27    
Vladislav Shiryaev ASSISTS 00:27    
Vladislav Shiryaev FOUL 02:36    
Ilya Bobko GOAL 03:59    
Ivan Gromov ASSISTS 03:59    
Vladislav Shiryaev GOAL 05:41    
Ivan Gromov ASSISTS 05:41    
Bulat Baikeev GOAL 07:30    
Vladislav Shiryaev ASSISTS 07:30    
Evgeniy Nechaev GOAL 09:42    
Ilya Bobko ASSISTS 09:42    
Valery Vasiliev GOAL 10:52    
Bulat Baikeev ASSISTS 10:52    
Ivan Gromov GOAL 18:10    
Evgeniy Nechaev ASSISTS 18:10    
    19:16 GOAL Georgiy Velchinskiy
    19:16 GOAL Anatoliy Prus
    22:03 GOAL Dmitriy Kotov
    22:03 ASSISTS Ivan Isaev
Vladislav Shiryaev GOAL 26:02    
Evgeniy Nechaev ASSISTS 26:02    
    28:00 GOAL Ivan Isaev
    28:00 ASSISTS Dmitriy Kotov
    29:23 GOAL Dmitriy Kotov
    29:23 ASSISTS Anatoliy Prus

Additional information

SportrecsID
MTLOh25ekVn9o_6mza0TXg