FERRUM vs MOLOTOBOYTSY

23-06-2021 12:00
The 5th Match Day

Player statistic

    03:00 GOAL Andrei Panchuk
    03:00 ASSIST Igor Kamenshikov
    08:40 GOAL Arsen Ramazanov
    08:40 ASSIST Andrei Panchuk
Valery Vasiliev FOUL 09:24    
Ilya Bobko GOAL 10:42    
Vladislav Shiryaev ASSIST 10:42    
    14:02 GOAL Arsen Ramazanov
    14:02 ASSIST Vyacheslav Shuvalov
Evgeniy Nechaev GOAL 15:11    
Ivan Gromov ASSIST 15:11    
Ilya Bobko GOAL 18:16    
Ivan Gromov ASSIST 18:16    
Evgeniy Nechaev GOAL 20:11    
Vladislav Shiryaev ASSIST 20:11    
    23:15 FOUL Igor Kamenshikov
Bulat Baikeev GOAL 23:15    
    23:25 GOAL Andrei Panchuk
    23:25 ASSIST Igor Kamenshikov