FERRUM vs LEDIANYE VOINY

27-06-2021 10:00
The 4th Match Day

Player statistic

Evgeniy Nechaev GOAL 00:59    
Ilya Bobko ASSISTS 00:59    
Bulat Baikeev GOAL 01:27    
Ilya Bobko ASSISTS 01:27    
    02:49 GOAL Egor Sivalnev
    02:49 ASSISTS Sergey Gaskov
Vladislav Shiryaev GOAL 08:24    
Evgeniy Nechaev ASSISTS 08:24    
Ilya Bobko GOAL 09:10    
Ivan Gromov ASSISTS 09:10    
    11:07 GOAL Nikita Kacedym
    11:07 ASSISTS Andrei Mesheryakov
Ivan Gromov GOAL 12:25    
Vladislav Shiryaev ASSISTS 12:25    
    13:48 FOUL Andrei Mesheryakov
Ilya Bobko GOAL 13:48    
Ilya Bobko GOAL 17:52    
Valery Vasiliev ASSISTS 17:52    
Bulat Baikeev GOAL 09:43    
Ivan Gromov ASSISTS 09:43    
    19:59 GOAL Andrei Mesheryakov
    19:59 ASSISTS Egor Sivalnev
    23:33 GOAL Nikita Kacedym
    23:33 ASSISTS Sergey Gaskov
Ivan Gromov GOAL 24:02    
Bulat Baikeev ASSISTS 24:02    
Evgeniy Nechaev GOAL 26:53    
Ivan Gromov ASSISTS 26:53    

Additional information

SportrecsID
rvmTQ-SVo0ijZXX-WHIDNg