FERRUM vs LEDIANYE VOINY

27-06-2021 10:00
The 4th Match Day

Player statistic

Evgeniy Nechaev GOAL 00:59    
Ilya Bobko ASSIST 00:59    
Bulat Baikeev GOAL 01:27    
Ilya Bobko ASSIST 01:27    
    02:49 GOAL Egor Sivalnev
    02:49 ASSIST Sergey Gaskov
Vladislav Shiryaev GOAL 08:24    
Evgeniy Nechaev ASSIST 08:24    
Ilya Bobko GOAL 09:10    
Ivan Gromov ASSIST 09:10    
    11:07 GOAL Nikita Kacedym
    11:07 ASSIST Andrei Mesheryakov
Ivan Gromov GOAL 12:25    
Vladislav Shiryaev ASSIST 12:25    
    13:48 FOUL Andrei Mesheryakov
Ilya Bobko GOAL 13:48    
Ilya Bobko GOAL 17:52    
Valery Vasiliev ASSIST 17:52    
Bulat Baikeev GOAL 09:43    
Ivan Gromov ASSIST 09:43    
    19:59 GOAL Andrei Mesheryakov
    19:59 ASSIST Egor Sivalnev
    23:33 GOAL Nikita Kacedym
    23:33 ASSIST Sergey Gaskov
Ivan Gromov GOAL 24:02    
Bulat Baikeev ASSIST 24:02    
Evgeniy Nechaev GOAL 26:53    
Ivan Gromov ASSIST 26:53