FERRUM vs Armeets

01-07-2021 10:00
The 12th Match Day

Player statistic

Ilya Bobko GOAL 01:17    
Vladislav Shiryaev ASSIST 01:17    
    02:45 GOAL Ilya Parkhomenko
    02:45 ASSIST Grigorii Baranchukov
    06:53 GOAL Ilya Parkhomenko
    07:21 GOAL Daniil Slesarev
    07:21 GOAL Ilya Karlin
Vladislav Shiryaev RC 12:29    
Ilya Bobko ASSIST 12:29    
Vladislav Shiryaev GOAL 13:22    
Ilya Bobko ASSIST 13:22    
Ilya Ruzhitsiy GOAL 14:20    
Nikita Abramov ASSIST 14:20    
Vladislav Shiryaev GOAL 19:23    
Ivan Gromov ASSIST 19:23    
    21:25 GOAL Ilya Parkhomenko
    21:25 ASSIST Grigorii Baranchukov
    23:08 FOUL Daniil Slesarev
Bulat Baikeev GOAL 23:08    
    23:50 GOAL Denis Kitaev
    23:50 ASSIST Ilya Parkhomenko
Ilya Ruzhitsiy GOAL 25:34    
Vladislav Shiryaev ASSIST 25:34    
Vladislav Shiryaev GOAL 28:55    
Ilya Bobko ASSIST 28:55