BELSK vs MOSKOVSKIY ESHELON

01-07-2021 15:00
The 12th Match Day

Player statistic

Ilya Kuzikov GOAL 02:43    
Nikita Pozdnyakov ASSISTS 02:43    
Ilya Kuzikov GOAL 02:57    
Nikita Pozdnyakov ASSISTS 02:57    
Egor Feofanov FOUL 03:53    
    03:53 GOAL Damir Khairetdinov
Aleksandr Akhramovich GOAL 05:01    
Ilya Kuzikov ASSISTS 05:01    
    06:57 GOAL Damir Khairetdinov
    06:57 ASSISTS Ivan Isaev
    07:31 GOAL Ivan Isaev
    07:31 ASSISTS Vasiliy Doronin
    09:09 GOAL Vasiliy Doronin
    09:09 ASSISTS Dmitriy Kotov
    13:40 GOAL Vasiliy Doronin
    13:40 ASSISTS Dmitriy Kotov
    29:26 GOAL Vasiliy Doronin
    29:26 ASSISTS Dmitriy Kotov

Additional information

SportrecsID
h5HFT2G9BL67PLP9MySuOg