BELSK vs MOLOTOBOYTSY

27-06-2021 19:00
The 4th Match Day

Player statistic

Mikhail Syroezhkin GOAL 04:31    
Egor Feofanov ASSIST 04:31    
    07:51 GOAL Grigoriy Koryazhin
    07:51 ASSIST Vyacheslav Shuvalov
Mikhail Syroezhkin GOAL 08:03    
Aleksandr Akhramovich ASSIST 08:03    
Andrei Chvanchikov GOAL 10:59    
Semen Garshin ASSIST 10:59    
Egor Feofanov GOAL 11:20    
Andrei Chvanchikov ASSIST 11:20    
Mikhail Syroezhkin GOAL 25:27    
Egor Feofanov ASSIST 25:27    
Mikhail Syroezhkin GOAL 27:09    
Andrei Chvanchikov ASSIST 27:09    
    27:32 FOUL Igor Kamenshikov
Egor Feofanov GOAL 27:32