BELSK vs LEDIANYE VOINY

30-06-2021 14:00
The 11th Match Day

Player statistic

Aleksandr Akhramovich GOAL 01:41    
Nikita Pozdnyakov ASSISTS 01:41    
    02:04 GOAL Ilya Ostrovskiy
    02:04 ASSISTS Sergey Gaskov
Egor Feofanov GOAL 03:47    
Ilya Kuzikov ASSISTS 03:47    
Egor Feofanov GOAL 10:29    
Aleksandr Akhramovich ASSISTS 10:29    
    12:12 GOAL Sergey Gaskov
    12:12 ASSISTS Stemke Reyngold
Egor Feofanov GOAL 17:48    
Egor Feofanov ASSISTS 17:48    
Mikhail Syroezhkin GOAL 18:54    
Egor Feofanov ASSISTS 18:54    
    20:28 GOAL Stemke Reyngold
    20:28 ASSISTS Ilya Ostrovskiy
Egor Feofanov GOAL 23:25    
Aleksandr Akhramovich ASSISTS 23:25    

Additional information

SportrecsID
Eww2vLWfwY-1fFFn2ID4tA