BELSK vs KUZNYA

30-06-2021 18:00
The 11th Match Day

Player statistic

    00:43 GOAL Georgiy Badalyan
    00:43 ASSIST Evgeniy Babitskiy
    04:23 GOAL Andrei Gerasimov
    04:23 ASSIST Georgiy Badalyan
    08:31 FOUL Georgiy Badalyan
    12:15 GOAL Georgiy Badalyan
    12:15 ASSIST Aleksey Kuznetsov
Aleksandr Akhramovich GOAL 14:41    
Ilya Kuzikov ASSIST 14:41    
Nikita Pozdnyakov GOAL 15:40    
Mikhail Syroezhkin ASSIST 15:40    
    16:01 GOAL Georgiy Badalyan
    16:01 ASSIST Egor Seranov
    18:20 GOAL Aleksey Kuznetsov
    18:20 ASSIST Georgiy Badalyan
    19:59 FOUL Evgeniy Babitskiy
    20:13 FOUL Aleksey Kuznetsov
Nikita Pozdnyakov GOAL 20:13    
    27:24 GOAL Andrei Gerasimov
    27:24 ASSIST Georgiy Badalyan
    27:45 FOUL Vladislav Kononov
Nikita Pozdnyakov GOAL 27:45