Armeets vs MOSKOVSKIY ESHELON

21-06-2021 11:00
The 3rd Match Day

Player statistic

Daniil Slesarev GOAL 09:22    
Ilya Parkhomenko ASSISTS 09:22    
Atrem Sheremetyev GOAL 11:06    
Dmitriy Mukhin ASSISTS 11:06    
    12:15 GOAL Georgiy Velchinskiy
    12:15 ASSISTS Ivan Isaev
Maxim Korobov FOUL 13:33    
    13:33 GOAL Dmitriy Kotov
Daniil Slesarev GOAL 13:45    
Maxim Korobov ASSISTS 13:45    
    14:41 GOAL Ivan Isaev
    14:41 ASSISTS Georgiy Velchinskiy
    19:59 GOAL Ivan Isaev
    19:59 ASSISTS Georgiy Velchinskiy
Dmitriy Mukhin GOAL 20:15    
Nikita Bokov ASSISTS 20:15    
Atrem Sheremetyev GOAL 26:18    
Dmitriy Mukhin ASSISTS 26:18    
Maxim Korobov GOAL 28:33    
Ilya Parkhomenko ASSISTS 28:33    
Daniil Slesarev GOAL 29:19    
Atrem Sheremetyev ASSISTS 29:19